QlikTech QlikView uygulamaları içerisinden büyük veri kaynaklarına (Big Data) direkt olarak erişim yapmayı sağlayan “QlikView Direct Discovery”i duyurdu.

QlikView uygulamaları içerisinden büyük veri kaynaklarına (big data) direkt olarak erişim yapmayı sağlayan “QlikView Direct Discovery” ile Bilgi Teknolojileri birimleri, daha önce iş kullanıcılarının erişimi dışında olan büyük veri kaynaklarını, karmaşık bir ETL süreci olmaksızın, direkt olarak tablolardan sorgulayabilecekler. QlikView’in Big Data Discovery stratejisinin bir parçası olan Direct Discovery, önceden belleğe yüklenen veriyle büyük data…