QlikView uygulamaları içerisinden büyük veri kaynaklarına (big data) direkt olarak erişim yapmayı sağlayan “QlikView Direct Discovery” ile Bilgi Teknolojileri birimleri, daha önce iş kullanıcılarının erişimi dışında olan büyük veri kaynaklarını, karmaşık bir ETL süreci olmaksızın, direkt olarak tablolardan sorgulayabilecekler. QlikView’in Big Data Discovery stratejisinin bir parçası olan Direct Discovery, önceden belleğe yüklenen veriyle büyük data kaynaklarını anlık olarak görsel analiz için ilişkilendirmektedir. Geniş kapsamlı analize yarayan bu hibrid modelle, büyük veriye direkt olarak erişmek veya önceden hafızaya yüklemek arasında bir seçim yapma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. QlikView Direct Discovery, ek bir maliyet getirmeksizin Aralık 2012’de çıkacak olan QlikView 11 versiyonunun yükseltme sürümünün bir parçası olacaktır.

Haberi Qlik üzerinde izlemek için tıklayın