QlikTech QlikView uygulamaları içerisinden büyük veri kaynaklarına (Big Data) direkt olarak erişim yapmayı sağlayan “QlikView Direct Discovery”i duyurdu.

You are here: