QlikView, .NET uygulamalarıyla entegrasyonu sağlayan bir uygulama geliştirme ve entegrasyon aracı da sunmaktadır. Bu aracın devreye sokulmasıyla Microsoft Visual Studio ortamında QlikView görsel bileşenleri uygulama geliştirme ortamında kullanılabilecek duruma gelmektedir.

 

Microsoft Visual Studio içinde bir plug-in olarak karşımıza çıkan bu ortamda uygulama geliştiren kişiler QlikView görsel bileşenlerini de sürükle-bırak yöntemlerle geliştirdikleri uygulama üzerinde herhangi bir yere yerleştirebilmektedir. Bu sayede ilgili .NET uygulamasını kullanan kullanıcılar QlikView Workbench Tool Plug-in bileşeninin kurulması durumunda uygulama geliştiriciler, Visual Studio içinde QlikView’la ilgili ekstra görsel bileşenlerle karşılaşmakta ve bu görsel bileşenleri sürükle-bırak yöntemiyle geliştirdikleri ekranların üzerine yerleştirebilmektedir. Bu bileşenler içinde farklı dökümanların içindeki herhangi bir sayfada bulunan herhangi bir görsel QlikView nesnesini alarak etkileşimli bir biçimde kullanmak mümkündür.