QlikView, Microsoft araçlarıyla entegrasyon için 2 ana çözüm sunmaktadı. Öncelikle Powerpoint, Excel, Word gibi MS Office araçlarıyla entegrasyon için ilgili QlikView plug-in modülünün devreye alınmasıyla, son kullanıcılar PowerPoint, Excel ya da Word gibi bir ortamdan etkileşimli olarak daha önceden hazırlanmış QlikView dökümanlarındaki görsel bileşenler üzerinde canlı olarak çalışabilir ve anlık sorgulama, raporlama ve analizlerini bu ortamlarda gerçekleştirebilir.

 

QlikView’in Microsoft’la bir diğer entegrasyon noktası SharePoint Server olup, QlikView dokümanlarını ya da dokümanlar içindeki görsel bileşenleri SharePoint Server içine yerleştirerek yine SharePoint ortamındaki güvenlik mekanizmalarıyla birlikte kullanmak mümkün olmaktadır.