Eğitim Amacı:

Öncelikli amacımız QlikView ürünün kullanımına ilişkin teknik bilgiyi en kapsamlı şekilde aktararak kullanıcıların bu programa adaptasyon sürecini hızlandırmak dolayısı ile ürünü en etkin şekilde kullanabilmesine yardımcı olmaktır.

Bunun yanı sıra kullanıcıların danışman ekibimizle aynı dili konuşacak seviyeye getirilmesi ve karşılaştıkları sorunları en doğru şekilde aktararak çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilmelerini sağlamak başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Eğitimin Başlıkları: 

 

QlikView End User (2 gün)

Bu eğitimle kullanıcıların veri modeli tamamlanmış bir rapor üzerinde grafik, gösterge ve tablo gibi görselleri oluşturabilmesi, düzenlemesi ve bu görselleri analiz edebilmesi hedeflenmektedir.
Ön Koşul

Bu eğitim firmalardaki her türlü iş birimine (Satış, Pazarlama,Muhasebe,IT vs..) yönelik olup her profilden şirket çalışanı katılabilir.

 

QlikView Developer (2 gün)

Bu eğitimle kullanıcıların farklı veri kaynaklarına erişip Qlik ve SQL script dilini  kullanarak veri  modelini oluşturabilmesi, bu modele ilişkin verileri  yüklemesi ve bu modeli  yönetebilmesi hedeflenmektedir.

Ön Koşul

Bu eğitime database yapısı ve SQL sorgulama diline hakim  kişilerin katılması gerekmektedir.

 

Eğitim Adı Eğitim Tarihi Eğitim Saati
QlikView EndUser 27-28 Ocak 2020 10:00-16.30
QlikViewDeveloper 29-30 Ocak 2020 10:00-16.30

 

QlikView End User QlikView Developer
 • Qlikview’a Giriş
 • Bellek İçi Analiz &İlişkisel Sorgulama Teknikleri
 • QlikView Mimarisi
 • Yeni bir QlikView raporu oluşturma
 • Boyut (Dimension) ve Ölçüm(Expression)  kavramları
 • Sütun,Çizgi, Pasta ve diğer grafik çeşitlerinin oluşturulması ve görselleştirilmesi
 • Hiyerarşik (DrillDown) ve Seçilebilir(Cyclic) Boyut Oluşturma
 • Düz ve Pivot Tabloların Eklenmesi
 • Göstergelerin (Gauge) Oluşturulması
 • Objelerin genel özellikleri
 • Koşullu hesaplama (IF)
 • Buton ve Buton Hareketleri (Action)
 • Grafiğin koşula bağlı çalışması
 • Bookmark ile sorgu filtrelerinin kaydedilmesi
 • What-If Senaryolarını Oluşturma
 • Set ifadeleri kullanarak formülleri geliştirme
 • Dokumanda farklı State’ler oluşturarak karşılaştırma analizlerinin yapılması
 • Database Bağlantısı(Connection)oluşturulması
 • QlikView script diline giriş
 • SQL ve QlikView scriptlerinin birlikte kullanımı
 • Tablo bağlantılarının oluşturulması
 • Bellekte yer alan tabloyu tekrar kullanma(Resident)
 • Join İşlemleri (Inner,Outer..)
 • İç İçe Load kullanımı(Preceeding Load)
 • IF fonksiyonu (Koşula bağlı İşlemler)
 • Is null fonksiyonu
 • ‘where exists’ kullanımı
 • Qualify (Kolon isimlerinin otomatik değiştirilmesi)
 • Çoklu key oluşturma ve Syn Tabloların Yönetimi
 • Crosstable komutu ile tabloları dikeye dönüştürme
 • Mapping komutu ile Joinleme
 • Tablo Verilerinin Birleştirilmesi (Concatenate)
 • Tabloların bellekten düşürülmesi (Drop Table)
 • Takvim Tablosu Ekleme
 • Peek komutu
 • Döngü Oluşturma (While, for next)
 • Scriptlerin Export ve Import Edilmesi
 • Gizli Script sayfası oluşturma
 • Rapor verisini Azaltma (Reduce Data)
 • Scriptlerin Belli Bölümünü Çalıştırma (Partial Load)
 • Limitli Sayıda Satır Yükleme (Limited Load)
 • QVD dosyalarının oluşturulması ve Yönetimi
 • Sadece Yeni Eklenen Kayıtları Yükleme (Incremental Load)
 • Kullanıcıya Veri ve Sayfa Bazlı Kısıtlama (Section Access)