BI endüstrisinin önem ve işlevi göz ardı edilemez en önemli elementlerinden biri de şüphesiz Harita görselleme uygulamaları. Özellikle son bir kaç yıldır GIS dünyasındaki teknolojik gelişim hızını da dikkate alırsak BI platformlarının bu ortama kendini hızlı bir şekilde adapte edip uygulanabilir çözümler üretmesi kaçınılmaz bir gerçek. Konu buraya gelince QlikView’in bu çemberin dışında durması da elbette beklenemezdi. Bellek-içi analizin hız ve yetenekleri ile görselleme alanındaki kanıtlanmış üstünlüğü birleşince QlikView cazip harita görselleme komponentleri ile karşımıza çıkmakta. Bu komponentler bölgesel farkındalık kazanmanın önemli olduğu analizlerde bir işletmenin faaliyet gösterdiği coğrafi bölgelerdeki yayılım durumunu, hacimsel dağılımını demografik, organizasyonel veya kategorik bazlarda en tepeden ve anlaşılır şekilde görmeye olanak tanıyor. Bunlardan başlıcalarına bir göz atalım:

GeoQlik

QlikView 10 versiyonuyla gelen QlikView Extensions özelliği sayesinde uygulama geliştiricileri harici uygulamalarını QlikView içerisine taşıma imkanına eriştiler. Tercihen Javascript, Adobe Flash ve HTML5 temelli yazılmış uygulamalar QlikView’in kendi API’ları vasıtasıyla dökümanlar içerisinden çağrılabilecek hale geldiler. Bu özelliğin meyvelerinden biri olarak Fransa merkezli Business Geographic firması tarafından GeoQlik adlı bir QlikView harita eklentisi geliştirildi. Çeşitli katmanlardaki spatial datanın Shapedata, Postgis ya da Oracle Locator gibi kaynaklardan alınarak işlenebildiği bir sunucu üzerinden yönetilen bu eklenti ile kullanıcılar kendi harita analizlerini oluşturabilmekte, noktasal, poligonal ve ısı haritaları (heatmap) türlerindeki çeşitli görsel coğrafi analizleri yapabilmektedirler. Bir takım demografik verilerin (kadın-erkek, gelir grubu..vb) coğrafi kümeler üzerinde pasta dilimi (pie chart), sütun grafiği (bar chart) gibi yardımcı grafik türlerinde de gösterilmesi desteklenmektedir. Uygulama özünde bir QlikView nesnesi gibi davrandığı için çoklu seçim, drilldown gibi özellikler desteklenmektedir.

 

 

 

Scatter Chart Jpeg Haritası

QlikView standart grafik nesnelerinden Scatter chart kullanılarak yapılan bu uygulama ile verilen coğrafi noktaların enlem ve boylam bilgilerini bir X-Y düzlemi üzerinde görsellenmesine imkan sağlanıyor. Referans harita görüntüsü olarak arka planda bir jpeg ya da png imajı kullanılmaktadır. Bu nesnenin bubble (baloncuk) fonksiyonu sayesinde özellikle coğrafi noktalarla ilgili hacimsel karşılaştırmanın daha belirgin olması sağlanmış oluyor. Ayrıca farklı koşullara uygun farklı renkler uygulanması ile de belli noktaların üzerine dikkat çekilmesi sağlanabilmektedir. Örneğin yıllık satış hedefinin altında kalan noktaların kırmızı renkle; bu değerin üzerinde kalan noktaların ise yeşil tonlarında gösterilmesi gibi bir desen oluşturulabilmektedir. Tıpkı diğer standart QlikView nesnelerinde olduğu gibi bu nesne üzerinde de çoklu seçim yaparak belli bir bölgeyi seçmek ya da bir bölgenin üzerine tıklama yapılarak o bölgenin altında yer alan alt bölge detaylarına inmek (drilldown) mümkün olmaktadır.

Google Static Maps API

QlikView Scatter Chart nesnesi üzerine inşa edilmiş bir diğer alternatif de Google Static Maps API’ın kullanıldığı harita uygulaması. Google Maps harita servislerinin kullanım alanı ve servis zenginliği yönünden dünyadaki üstünlüğü tartışmasız bir gerçek. Yaygın olarak kullanılan Google Earth, Google Maps gibi ürünlerin yanında özellikle web tabanlı uygulamalar içerisinde kullanılmak üzere bir takım API’lar da sağlanmaktadır. Bunlardan Google Static Maps API web-tabanlı bir harita imajı sağlayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Google static maps API merkatör projeksiyonu (Merkatör sistemine göre yapılmış harita) kullanmaktadır. QlikView Scatter Chart Jpeg haritasında kullanılan statik tek bir harita imajı yerine kullanıcı etkileşimine göre dinamik olarak üretilen farklı tip (yol haritası, uydu görüntüsü..vb) , zoom seviyesi ve detayda harita imajları kullanılmasına olanak sağlanmış oluyor. Böylece kullanıcının yaptığı QlikView seçimlerine göre dinamik olarak bir coğrafi bölgenin farklı seviyelerdeki detay haritalarını arkaplan görseli olarak kullanım imkanı yaratılmaktadır. Bu uygulama da standart Scatter chart nesnesi özelliklerini desteklediği için harita üzerinden çoklu seçim yapabilme, bir noktaya tıklayarak daha alt detaydaki coğrafi bölgelere inebilme fonksiyonları yine olduğu gibi desteklenmektedir.

3rd Party uygulamalar – Locationbox İÇN İlgi Çekici Nokta (POI) Analizi

QlikView 10 versiyonuyla gelen QlikView Extensions özelliği sayesinde uygulama geliştiricileri harici uygulamalarını QlikView içerisine taşıma imkanına eriştiler. Tercihen Javascript, Adobe Flash veya HTML5 temelli yazılmış uygulamalar QlikView’in kendi API’ları vasıtasıyla dökümanlar içerisinden çağrılabilecek hale geldiler. Bu fırsatı değerlendirmek adına Infotech firmasının bir ürünü olan LocationBox harita web servislerinin QlikView ile entegre edilmesiyle ortaya QlikView Locationbox İÇN Analizi uygulaması çıkmış oldu. Bu eklenti-uygulama ile tıpkı QlikView standart nesneleri gibi özel olarak geliştirilmiş bir nesne QlikView önyüzüne eklenebiliyor ve bellek-içi data ile etkileşimli hale getirilebiliyor. Böylece QlikView içerisinden yapılan seçim kriterlerine göre LocationBox’ın POI web servisleri çevrim içi sorgulanarak belli bir coğrafi alan içerisindeki İlgi Çekici Noktalar o bölgenin haritası üzerinde işaretlenebilir hale gelmektedir. Özellikle önemli noktaların lokasyonlarının stratejik öneme sahip olduğu durumlarda (banka ATM yerleri, restorantlar, ulaşım noktalarına yakınlık..vb) yapılan analizlere güçlü ve karar mekanizmasını yönlendirici değer katılmaktadır. Örneğin bankaların yeni açılacak ATM ve Şube lokasyonlarını belirlemek için rakip diğer bankaların mevcut ATM ve şube lokasyonlarını baz alarak son derece stratejik analizler yapılabilmektedir.

Infotech baz haritalarında en detay seviyelerde beliren yönlendirici görseller yardımıyla önemli diğer noktaların konumları da harita üzerinde görünür kılınabilmektedir. Böylece benzin istasyonu, okul, metro istasyonu, müzeler gibi yerlerin de yapılan analizlere yardımcı etkisi olmaktadır.