QlikView için veri güvenilirliği sağlayan ve zamanı değere hızlı dönüştüren bir metadata yönetim çözümü

Uygulama Aşamasında Pratik Veri Yönetimi (Data Governance)

QlikView Expressor, “QlikView Tarzı” metadata yönetimidir; veri yönetiminde ezber bozan bir yaklaşımdır. Kolay ve tanımlayıcıdır, karmaşık ve kuralcı değildir. Mantıksal ön katmanda sizi kısıtlamaktansa, siz analitik uygulamalar oluştururken istikrarlı bir şekilde metadataları yakalayıp yönetebilmenizi sağlar. QlikTech metadata yönetiminde de iş zekasında yaptığı gibi devrim yapıyor.

– Merkezde Disiplinli, Uçlarda Esnek

QlikView Expressor Bilgi Teknolojileri birimlerine QlikView ortamındaki verinin nerede ve nasıl kullanıldığı hakkında bütünsel bir bakış açısı verir. Aynı zamanda, iş çevreleri kendi analitik uygulamalarını verilerine güvenerek ve tüm ihtiyaçları olan güvenlik ve yönetim kontrollerini de yerleştirerek oluştururlar.

– Hızlı ve Etkin Kurumsal Uygulamak

Metadata yönetimi özellikle büyük ölçekli QlikView projelerinde kritik önem taşımaktadır. QlikView Expressor ile, veri entegrasyon uzmanları veri özelliklerini bir kere tanımlar ve onları tüm kurumdaki aynı veriyi kullanan tüm QlikView uygulamalarında yeniden kullanırlar. QlikView uygulama geliştiricileri önceden tanımlanan veri akışlarını uygulamaların oluşturulmasını ve konumlandırılmasını hızlandırmak için kullanabilirler. Ortak iş ve veri tanımlamaları için tekrarlanabilir ve tutarlı olan bu yaklaşım ile güvenilir veri yönetimi sağlanır.

– Veriyi QlikView İçine Alma – Dışarıya Aktarmak

QlikView kurumsal bilgi mimarisinde merkezi bir rol oynar. Büyük veriyi (Big Data), self-servis İş Keşif ve Analiz (Business Discovery) uygulamalarındaki diğer verilerle birleştirerek iş kullanıcıları için ilişkili ve bağlamsal hale getirir. Çoklu veri kaynaklarından QlikView içine çektiğiniz dev boyuttaki verileri, paralel yükler için doğrusal ölçeklenebirliğe yakın bir hale getirir. QlikView içerisindeki verileri dış sistemlere kolayca aktarır.

Semantiğin Gücü

 

Herhangi bir grafik, tablo ya da yönetim kokpitinin arkasındaki verinin bilinmesi ve o veriye güvenilmesi uygulamanın başarısı için kritik önem taşımaktadır. QlikView Expressor uygulama geliştirici ve tasarımcıların veri tanımlarını, transformasyonları ve diğer dizayn nesnelerini tek bir merkezden tanımlayabilme ve yönetebilmeleri için kapsamlı bir semantik altyapı (Framework) sağlar. Bu tanımlar belirli veri kaynaklarından çekilebilir ve böylece İş Keşif ve Analiz platformunu, kaynak veri sisteminde meydana gelen değişikliklerden izole ederek, tanımlara ve veri kullanımına dair net bir görünüm sunar.

Çevik Tasarım

 

QlikView Expressor, QlikView uygulamalarının veri entegrasyonunu tasarlamak ve yönetmek için zengin bir grafik önyüzü sağlar. Kural koyan bir yaklaşım yerine tanımlayıcı bir yaklaşım sunması sayesinde, hali hazırda QlikView uygulamaları içerisinde kullanılan veri entegrasyonu ve transformasyon tanımları; tasarımcılar tarafından çok daha etkin kullanılıp, kataloglanıp, yönetilip, genişletilerek yeni QlikView projelerinde de yeniden kullanılabilir. Bir yandan yeniden kullanım ve yönetilebilirliğin avantajı korunurken, bir yandan da zahmetli önyüz tasarım ve tanım süreçlerinin sınırlandırılması, daha çevik bir yaklaşım geliştirilmesini teşvik eder.

Ortaklaşa (Collaborative) Geliştirme

Şirketlerin QlikView sistemleri iş gruplarında, bölümlerinde ve farklı coğrafyalarda genişledikçe, QlikView Expressor projeler arasında tekrar kullanılabilirlik ve tutarlılık sağlayan güçlü bir merkezi kütüphane sunar. Veri tanımları, transformasyonlar, iş kuralları ve diğer tasarım nesneleri merkezi olarak yönetilebilir ve herhangi bir QlikView uygulaması içerisinde yeniden kullanılabilir. Bu sayede veri güvenilirliği ve tutarlılık artarken, bir yandan da veri keşfi hızlandırılır.

Yüksek Performanslı Motor (Engine)

QlikView Expressor motoru (Engine), pek çok İş Keşif ve Analiz gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilen yüksek performanslı paralel veri işleme sistemi kullanır. Veri entegrasyonu akışları optimize edilebilir ve geliştiriciler uygulama gereksinimlerini en iyi karşılayacak veri işleme algoritmalarını seçebilirler. Bu motor birçok donanım üzerinde maksimum performansı elde etmek için dizayn edilmiş, patentli paralel tabanlı sistem mimarisi ile ön plana çıkmaktadır. QlikView Expressor, İş Keşfine hızlı bir yol sunarak, iş kullanıcılarına kritik iş bilgilerinde dakik öngörüler sağlar.