Eğitim Amacı:

Öncelikli amacımız Qlik Sense ürünün kullanımına ilişkin teknik bilgiyi en kapsamlı şekilde aktararak kullanıcıların bu programa adaptasyon sürecini hızlandırmak dolayısı ile ürünü en etkin şekilde kullanabilmesine yardımcı olmaktır.

Bunun yanı sıra kullanıcıların danışman ekibimizle aynı dili konuşacak seviyeye getirilmesi ve karşılaştıkları sorunları en doğru şekilde aktararak çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilmelerini sağlamak başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Eğitim Başlıkları: 

Qlik Sense End User (2 gün)
Bu eğitimle kullanıcıların veri modeli tamamlanmış bir rapor üzerinde grafik, gösterge tablo ve harita gibi görselleri oluşturabilmesi, düzenlemesi ve bu görselleri analiz edebilmesi hedeflenmektedir.

Ön Koşul

Bu eğitim firmalardaki her türlü iş birimine (Satış, Pazarlama, Muhasebe, IT vs..) yönelik olup her profilden şirket çalışanı katılabilir.

 

Qlik Sense  Developer (2 gün)

Bu eğitimle kullanıcıların farklı veri kaynaklarına erişip Qlik ve SQL script dilini kullanarak veri modelini oluşturabilmesi, bu modele ilişkin verileri  yüklemesi ve bu modeli yönetebilmesi hedeflenmektedir.

Ön Koşul

Bu eğitime database yapısı ve SQL sorgulama diline hakim kişilerin katılması gerekmektedir.

Qlik Sense  Administration (1 gün)

Bu eğitim Sense platformunu yönetmek için gerekli olan kullanıcı tanımları, lisans atama, uygulamaların departman bazlı yetkilendirilmesi gibi konuları içermektedir.

Daha fazla bilgi ve taleplerinizi için [email protected] 

Eğitim Adı Eğitim Tarihi Eğitim Saati
Qlik Sense End User 6-7 Haziran 2024 09:30-16.30
Qlik Sense Developer 10-11 Haziran 2024 09:30-16.30
Qlik Sense Administration 28 Haziran 2024 09:30-14.30

 

Qlik Sense End User Qlik Sense Developer Qlik Sense Administration
 •  Qlik Sense Yaklaşımı  & Veri Keşfi
 • İlişkisel Sorgulama  Teknikleri
 • Arama (Search) Teknikleri
 • Yeni Bir Rapor(Application) Oluşturma
 • Excel veri kaynağını kullanılarak veriyi yükleme
 • Boyut (Dimension) ve Ölçüm(Measure) oluşturarak Master Item Tanımlama
 • Alternatif Dimension ve Measure Kullanımı
 • Görsel Objelerin Kullanımı
 • Bar Chart
 • Line Chart
 • Gauge
 • Image&Text Obje
 • TreeMap
 • KPI Object
 • Table
 • If  Fonksiyonu
 • Görsellerin dış ortama Export (pdf,excel,resim) edilmesi
 • Variable (Değişken) Kullanımı
 • Grafiklerde Koşula bağlı gösterim (Calculation Condition)
 • Grafiklerde sıralama (Sort) yöntemleri
 • Hiyerarşik(DrillDown) Boyut
 • Harita Objesi Kullanımı
 • Formüller ve Fonksiyonlar
 • Bookmark (Seçim İmi) Oluşturma
 • Analiz Öykülerinin (Data Storytelling) Oluşturulması ve Sunumu
 • Set İfadeleri Kullanarak Advanced Formüller Oluşturma
 • Database Bağlantısı(Connection)oluşturulması
 • Qlik Sense script diline giriş
 • SQL ve QlikSense scriptlerinin birlikte kullanımı
 • Tablo bağlantılarının oluşturulması
 • Bellekte yer alan tabloyu tekrar kullanma(Resident)
 • Join İşlemleri (Inner,Outer..)
 • İç İçe Load kullanımı(Preceeding Load)
 • IF fonksiyonu (Koşula bağlı İşlemler)
 • Is null fonksiyonu
 • ‘where exists’ kullanımı
 • Qualify (Kolon isimlerinin otomatik değiştirilmesi)
 • Çoklu key oluşturma ve Syn Tabloların Yönetimi
 • Crosstable komutu ile tabloları dikeye dönüştürme
 • Mapping komutu ile Joinleme
 • Tablo Verilerinin Birleştirilmesi (Concatenate)
 • Tabloların bellekten düşürülmesi (Drop Table)
 • Takvim Tablosu Ekleme
 • Döngü Oluşturma (While, for next)
 • Debug Modu Yönetme
 • Limitli Sayıda Satır Yükleme (Limited Load)
 • QVD dosyalarının oluşturulması ve Yönetimi
 • Sadece Yeni Eklenen Kayıtları Yükleme (Incremental Load)
 • Kullanıcıya Veri Bazlı Kısıtlama (Section Access)
 • User Directory Connector oluşturma ve Kullanıcıları Sense Platformuna tanımlama
 • Kullanıcıya Lisans Tanımlama
 • Stream (Folder) Oluşturma
 • Application’ların Import Edilmesi & Stream’lere Publish edilmesi ve Yönetilmesi
 • Stream ‘lerin kullanıcı bazlı yetkilendirilmesi
 • Data Connections (Veri Bağlantıları) oluşturulması  ve kullanıcı bazlı yetkilendirilmesi
 • Custom Properties tanımlayarak Yetki Gruplarını Yönetme
 • Security Rule (Yetkilendirme Kuralları) Tanımlama
 • Task tanımı ve  Application’ların belirli periyotlarda otomatik güncellenmesi
 • Content Libraries yönetimi
 • Extension Objelerin Qlik Platformuna Import edilmesi