QlikView Türkiye, Deloitte Türkiye ile Stratejik Bir İş Ortaklığına İmza Attı.

Günümüzde büyük veri yükü, küreselleşen rekabet ve giderek daha kritik hale gelen risk ve uyum gereksinimleri kuruluşları zorlamaktadır. Bu kuruluşlardan birçoğu derinlemesine içgörü ve öngörü geliştirmek suretiyle performanslarını yükseltmek ve stratejik kararlar almak amacıyla İş Analitiğine yönlenmektedirler. İş Analitiği yetkinliklerini geliştiren firmalar rakiplerine oranla büyüme hızı ve maliyet anlamında belirgin avantajlara sahip olmaktadırlar. İş analitiği…