Kurumunuzun sahip olduğu değerli maden : Veri Platin dergisinin dijital trend ekinde BI Technology Teknik Satış Lideri Ömer Çıtak, kurumların veri odaklı organizasyona dönüşüm yolculuğunda iş zekasının değişen koşullara adaptasyonu nasıl hızlandırdığını anlatıyor.

You are here: